יום שני, נובמבר 21, 2011

אינטערוויו מיט משה לעמסטערא שמועס מיט משה לעמסטער וואס מאקס קאהן פון פאריז האט פארשריבן פאר 

פינף ליבע־לידערמשה לעמסטער לייענט פאָר 
פינף פון זיינע ליבע־לידער
אויפן אָוונט פון היינטצייטיקע יידישער פּאָעזיע
איינגעאָרדנט פון בית־לייוויק, תל אביב, דעצעמבער 2009

Moyshe Lemster reading five of his Yiddish love poems
at a special evening dedicated to vontemporary Yiddish poetry
organized and ably coordinated in by Leyvik House --
 the Israeli Center of Yiddish language and culture
Tel Aviv, December 2009