יום ראשון, דצמבר 04, 2016

צוויי לידער מיט זייער איבערזעצונג אויף רוסישמײַנע "איך"

צוויי "איך" אין מיר וווינען בשכנות,
צוויי "איך" אין מיר אומרוּיִק וואַכן,
איין "איך" האָט ליב צו וויינען,
דער צווייטער – האָט ליב צו לאַכן.

בײַ גרויסע צרות, בײַ קליינע,
ליידן ווען כ'האָב, צי נחת –
איין "איך" האַלט אין איין וויינען,
דער צווייטער – האַלט אין איין לאַכן.

דער פֿריילעכער "איך" איז מיר היימיש.
אים וואָלט געגעבן די מאַכט איך.
נאָר וועו איין "איך" הערט אויף צו וויינען,
איז דער צווייטער – הערט אויף צו לאַכן.

Два я

Мою душу сотворя,
Бог вдохнул в неё два “я”
“Я” одно улыбку прячет,
“Я” второе вечно плачет.

Постучит беда в окно,
Двери радости открою –
Горько плачет “я” одноь
Улыбается второе.

Этот театр двух ролей
Подошёл бы мне едва ли.
я веселое милей
Для меня, чем “я” печали.

Но души моей глаза
Так же трепетны, как скрипка.
Лиш исчезнет в них слеза,
Тут же пропадёт улыбка.

(пер. Рудольф Ольшевский)

מײַן גורל

אין אַ ייִדישן שטעטל
אַ ייִדישע מאַמע האָט מיך געבוירן.
זײַן אַ ייִד איז מײַן פֿאַרחתמעטער גורל.

כ'טראָג אויף זיך די דאָזיקע לאַסט
און האַלט ניט אויף קיינעם
אין האַרצן קיין כּעס.

די לאַסט ווערט שווערער
פֿון יאָר צו יאָר.
מיר זײַנען געוואָרן
אַן אייביקע פּאָר.

נאָר אונטער איר שווערקייט
וועל איך ניט קניִען,
אַדאַנק איר שווערקייט
קאָן איך דאָך פֿליִען.
Опасение

Вся родня моя – евреи,
От портных до лекарей,
С каждым годом всё острее
Чувствую, что я еврей.

Нет защиты от злодейства,
Мы родились не в раю.
И несу я груз еврейства –
Ношу тяжкую свою.

Я бысбросил эту ношу.
Отдохнуть бы дал плечу.
Да боюсь, что если сброшу,
Больше в небо не взлечу.


(пер. Рудольф Ольшевский)